Deutsch slovenščina Magyar Tschechisch English Dutch Slowakisch Italiano
Home
 
Kategorie: Naturjuwele

© Verein L.E.i.V./Alois Absenger

Oblast mandelíka hajního Muggendorf, Stainz bei Straden

Jihovýchodní štýrská vrchovina je obzvláště bohatá na biotopy. Tato oblast se vyznačuje různými druhy bukových lesů s výskytem mařinky vonné, dubovo-habrových lesů nebo lužních lesů s výskytem olše lepkavé a jasanu a přírodních luk. V početných údolích této pahorkovité krajiny bublají potoky. Není divu, že se tu nachází rozmanitá flóra a fauna: čáp černý, výr, datel černý a ťuhýk obecný jsou pouze několika druhy ze vzácných ptáků. V jezerech a rybnících se prohánějí čolek dravý a kuňka žlutobřichá.

 

A protože tady jaro začíná velmi brzy, kvetou již v březnu podél potoka a v lesích kandík psí zub, bledule jarní a krokusy. Největší pýchou regionu je však mandelík hajní. Každý rok v letním období přiletí do obce Stainz bei Straden 15 párů „modré vrány“, jak místní láskyplně tento druh nazývají. Sedí na vejcích a starají se o své mladé. Nejen v Rakousku je to ojedinělý výskyt. Pověřenec pro evropské chráněné území Bernd Wieser podniká všechny kroky proto, aby se rozmanitost krajiny nadále zachovala. A velmi rád vám ukáže „své“ přírodní poklady – nezapomeňte si s sebou vzít dalekohled!

 

Více informací