Deutsch slovenščina Magyar Tschechisch English Dutch Slowakisch Italiano
Home
 
Kategorie: Naturjuwele

Prales Brandner Urwald u Stoderzinkenu

Stoderzinken je oblíbenou vyhlídkovou horou a často navštěvovaným výletním cílem. To, že na jejím severozápadním srázu dřímají přírodní klenoty, však ví málokdo. Již na začátku cesty, která vede pastvinou, má krajina původní ráz: horské krávy se svými zvonci ladí s čistou přírodu. Okolo slunovratu je pěnišník chlupatý většinou již v plném květu a předvádí nám a hojnému hmyzu své sytě růžové květy.

 

U chaty Brünnerhütte vede cesta na západ. Na několika stovkách metrech se mění vegetace z horských pastvin přes kosodřevinné houští rododendronů ve světlý smrkovo-modřínový les – Brandner Urwald.

 

Vysoké štíhlé smrky a modříny, které jsou jistě více než 150 let staré, nám zcela jednoznačně signalizují tvrdé životní podmínky v této horské výšce. Travnaté a křovinné porosty jsou tu zastoupeny v hojném počtu: ptačinec hajní, brusnice borůvka, věsenka nachová a kapradina laločnatá – to je jen pár rostlin, které zde usilují o světlo pod korunami jehličnatých stromů.

 

Rovněž i svět zvířat je tu zastoupen ve velkém počtu: datly snadno poznáte podle zvuků jejich klování do dřeva, sojky jsou o něco nesmělejší a obzvláště vzácným je tetřívek obecný a tetřev hlušec. Ve vzduchu stále krouží orel skalní, který má zde v nejodlehlejších zákoutích Štýrska ideální životní podmínky.

 

Více informací