Deutsch slovenščina Magyar Tschechisch English Dutch Slowakisch Italiano
Home
 
Kategorie: Naturjuwele

Rybník Furtner Teich

Jako zbytky doby ledové se tu nachází několik rybníků, které jsou uložené do mírně pahorkaté neumarktské oblasti průsmyků. Nejznámějším z nich je Furtner Teich v nadmořské výšce 870 m. Furtner Teich má pro každého něco – plavba na člunu, koupaní, procházky nebo objevování přírody.

 

V kruhu ochránců přírody a biologů je rybník znám jako přírodní klenot. Rybník se vyznačuje přírodní zónou podél břehu bohatou na faunu a flóru. Je to také důležité mezinárodní odpočinkové místo pro více než 200 druhů stěhovavých ptáků. V obzvláště velkém počtu se tu vyskytuje lyska černá, potápka roháč a slípka zelenonohá. To je také důvod, proč se tu již více než 100 let uskutečňují intenzivní ornitologické výzkumy. Od roku 1963 se na severu rybníka nachází ornitologické výzkumné pracoviště. Během procházky okolo rybníka nás k objevování přírody zvou malé tůně s kuňkami žlutobřichými a pobřežní zóny.

 

Informační tabule nás informují o přírodních zvláštnostech. Na severozápadě se vytvořila 4 ha velká bažina. Nezapomeňte na dalekohled, podběrák a nádobku za živočichy!

 

Více informací