Deutsch slovenščina Magyar Tschechisch English Dutch Slowakisch Italiano
Home
 
Kategorie: Naturjuwele

Přírodní parky Hörfeld-Moor a Zirbitzkogel-Grebenzen

Hörfeld-Moor nacházející se jižně od obce Mühlen přímo na hranici se spolkovou zemí Korutany je nejvýznamnějším slatinným rašeliništěm Štýrska. Je chráněnou krajinnou oblastí, ramsarskou lokalitou a evropským chráněným územím. Podél Štýrska na tomto vlhkém území s rašelinovou vegetací, ostřicovými močály, pozůstatky rákosů, vlhkými trsovitými plochami z tužebníků a křoví představuje více než 70 hektarů. Je těžké si představit, že po ústupu ledovce Murtalgletscher vzniklo jezero, které je zaplněné až po okraj.

 

Dnes močál obsahuje vrstvu rašeliny až do hloubky devíti metrů. Močál je zpřístupněný cestičkou z dřevěných fošen. Ta vede k rybníku v močálu s hojným výskytem rostlin a živočichů a lze ji prodloužit na okružní trasu. Informační tabule nám umožní nahlédnout do tajemství močálu. Větší část této vlhké oblasti ale zůstává neproniknutelná z důvodu vlhkosti a nebezpečně hlubokých tůní, a proto je útočištěm pro nesmírné množství vzácných a ohrožených druhů živočichů a rostlin. Bylo tu dokázáno 130 druhů ptáků, zajímavé jsou důkazy o líhnutí se mláďat bramborníčka hnědého a hýlu rudého, dále téměř 500 druhů motýlů a také okolo 100 druhů pavouků a ploštic. Některé druhy hmyzu a pavouků se ve Štýrsku vyskytují pouze zde.

 

Více informací