Deutsch slovenščina Magyar Tschechisch English Dutch Slowakisch Italiano
Home
 
Kategorie: Naturjuwele

Údolí Lafnitztal u obce Wagendorf

Obec Lafnitz tvořila po mnoho století hranici mezi Rakouskem a Maďarskem, až od roku 1921 se hranice posunula dále na východ a spolková republika Burgundsko patří k Rakousku.

 

To je jistě hlavní důvod, proč se na tomto kusu země nenacházejí téměř žádná obydlí a území se využívá zemědělsky. Z tohoto důvodu nebylo potřebné vybudovat ochranu břehu a hráze proti povodním. A tak teče malá řeka ještě ve svém původním korytu a může si podle nálady dělat jednu kličku za druhou. Břeh je někdy příkrý a na druhé straně rovný a písčitý – přesně takový, jaký mají ryby rády.

 

Navzdory vzmáhajícímu se zemědělství se ještě po levé a pravé straně velkého potoka nachází mnoho luk s bohatou flórou a faunou – bezkolencové louky na jedné straně a rovinaté louky chudé na živiny na straně druhé. Ty jsou ze své strany obohaceny pobřežními houštinami a křovím. Není divu, že se tu dá obdivovat řádný kus přírody: bobr si staví hráze, k čemuž použije nějaké proutí z pobřežní houštiny, volavka bílá si hraje na úspěšného rybáře, k tomu se přidruží čejka chocholatá, cvrlička říční, užovka podplamatá, modrásek bahenní a zajíc polní.

 

Na loukách pestrého světa květů potěší naše srdce mimo jiné kosatec sibiřský a denivka žlutá. Na základě těchto skutečností bylo údolí Lafnitztal zařazeno do evropské sítě chráněných území Natura 2000.

 

Více informací