Deutsch slovenščina Magyar Tschechisch English Dutch Slowakisch Italiano
Home
 
Kategorie: Naturjuwele

Murauen u obce Mota

Když přicházíme z Rakouska, rozprostírá se lužní les dále na slovinském území. U obce Moty bylo zřízeno informační centrum „BioMura“, které poskytuje informace o velmi vzácném biotopu lužních lesů. Od informačního centra vede hodně cest hluboko do lužního lesa.

 

Lužní les se vyznačuje směsicí stromů. Ráz lesa vytvářejí několikanásobně rozvětvené houžve, jilmy, jasany a duby letní.

 

Na cestách nivami překročíte řadu bočních ramen řeky Mur. V nich se to hemží životem: kuňka žlutobřichá a také blatňák tmavý, hořavka hořká a piskoř pruhovaný se v bahnitých vodách cítí velmi dobře. Bolen dravý, který dosahuje délky až jednoho metru, a ježdík žlutý upřednostňují silné proudy hlavní řeky.

 

Pokud budete mít štěstí a budete se chovat tiše, potkáte i některé vzácné ptáky: např. čápa bílého, lejska bělokrkého, bukáčka malého a chřástala kropenatého.

 

Na základě těchto mnoha rarit byla oblast začleněna do evropské sítě chráněných území „Natura 2000“.

 

Více informací