Deutsch slovenščina Magyar Tschechisch English Dutch Slowakisch Italiano
Home
 
Kategorie: Naturjuwele

Peca, Východní Karavanky

Peca je hraniční horou, která dělí Slovinsko a Rakousko. Její nadmořská výška 2 126 metrů není příliš impozantní, ale z botanického hlediska má Peca co nabídnout.

 

Přistupuje se k ní přes slovinskou chráněnou oblast Toplatal. Na nejvyšším bodě údolí se nachází pouze sedm usedlostí. Už celá století se starají o zachování příkladné kulturní krajiny sedláci:  na horských úbočích se nacházejí louky a pastviny a téměř po vzorů orlů tu hnízdí sedlácké dvory. Strmé svahy jsou pokryté bukovými lesy, které ve vyšších polohách nahrazují modříny. V bukových lesích mají svůj domov nádherná hluchavka šalvějová kvetoucí do purpuročervena a divizna poprášená.

 

Že tu vládne jižanské podnebí, dokazuje výskyt teplomilných stromů jasanu zimnáře a habrovce. Nad lesy dotváří obraz krajiny vápencové skály.

 

V této vysoko položené oblasti bez stromů lze najít rostliny, které rozbuší srdce každého botanika: prvosenka lysá, prvosenka nejmenší a lnice alpská jsou typickými obyvateli této skalní oblasti. Skutečnými raritami jsou však huseník vochinensis, hořec Froelichův a penízek kerneri, které se vyskytují pouze v jižních Alpách – je úplnou samozřejmostí, že se tyto skvosty netrhají.

 

Pokud chcete zažít alpskou flóru v celé její kráse, měli byste si horskou túru naplánovat v období mezi začátkem června do začátku července.