Deutsch slovenščina Magyar Tschechisch English Dutch Slowakisch Italiano
Home
 
Kategorie: Naturjuwele

© Steiermark Tourismus; Foto: Reinhard Lamm

Pout po dolaj pa bregaj, Goričko

Podél bývalé železné opony ponechal člověk ještě přírodu přírodou. Dnes je hranice průchodná a ekologická síť Zelený pás Evropy zde spojuje Slovinsko a Maďarsko.

 

Mezi obcemi Budinci ve Slovinsku a Andovci v Maďarsku vede okružní cesta přírodními ekosystémy: bukové lesy s dubem letním, habrem obecným a javorem klenem, ilyrské dubovo-habrové lesy, suché trávníky s řadou orchidejí a ovocné sady.

 

Tato mozaika biotopů zajišťuje rozmanitost zvířecího a rostlinného světa: dudek chocholatý, výreček malý a plavuň vidlička.

 

Musíme zdůraznit také louky, protože jsou velmi bohaté na rozmanité druhy. Na suchých loukách s ovsíkem si můžete ještě natrhat pestrou kytici ke Dni matek: zvonek rozkladitý, pastinák setý, pryskyřník hlíznatý a chrastavce kvetou jako o závod. To potěší člověka i motýly!