Deutsch slovenščina Magyar Tschechisch English Dutch Slowakisch Italiano
Home
 
Kategorie: Naturjuwele

Sulmauen u města Leibnitz

Na západě od města Leibnitz, u zámku Seggau, se stékají řeky Laßnitz a Sulm. Prostorovým střetáváním zbytků lužní krajiny s lužními lesy a také i s loukami s polními háji se přírodní a kulturní krajina mísí do krajiny s bohatou flórou a faunou. Místo je chráněnou krajinnou oblastí a také evropským chráněným územím, kromě toho oblastí příměstské rekreace s vysokou hodnotou pro lidi, kteří hledají relaxaci a bohatou přírodu.

 

Na vodě můžete objevit ledňáčky. Vydra je tu stálým hostem, ale prakticky ji nelze zpozorovat. Další zoologické zvláštnosti jsou ťuhýk obecný, lejsek bělokrký, čolek dravý, roháč obecný, modrásek bahenní a vážka klínatka rohatá.

 

Více informací