Deutsch slovenščina Magyar Tschechisch English Dutch Slowakisch Italiano
Home
 
Categorie: Naturjuwele

Hartberger Gmoos

Het 70 ha grote vochtige gebied grenzend aan de stad Hartberg heeft een bewogen geschiedenis. Voordat het werd verklaard tot beschermd natuurgebied en Europees natuurbeschermingsgebied lag hier eeuwen geleden een groot meer, in de vorige eeuw wilde men er een zwem-meer van maken of een grote overdekking bouwen. Tegenwoordig is het een dicht bij een grote stad gelegen recreatiegebied  en rustgebied voor talloze dier- en plantensoorten, zoals dit maar bij weinig steden het geval is. Er kunnen meer dan 150 vogelsoorten gedocumenteerd worden. Het laagveengebied is deels toegankelijk gemaakt door aanleg van wegen en kunstmatige vijvers met speelplaats in een parkachtig landschap. Zij nodigen uit om te ontspannen, maar ook om de natuur te beleven. Het informatiecentrum „Naturerlebnis – Hartberger Gmoos“ geeft een indruk van de lokale biodiversiteit. In heel Europa bedreigde en daarom beschermde soorten zoals het pimpernel blauwtje, de ijsvogel, de grauwe klauwier of vale vleermuis hebben hier een thuis.

 

Meer informatie