Deutsch slovenščina Magyar Tschechisch English Dutch Slowakisch Italiano
Home
 
Category: Naturjuwele

Prales Brandner Urwald am Stoderzinken

Stoderzinken je ako vyhliadková hora veľmi obľúbený a preto aj často navštevovaný výletný cieľ. Ale že na jeho severovýchodnom svahu drieme naozajstný prírodný klenot, vie iba málokto. Už na začiatku trasy, ktorá vedie cez horskú pastvinu Stoderalm, má krajina pôvodný ráz: kravy na pastvine ladia so svojím zvukom zvončekov s čistou prírodou. V období letného slnovratu je rododendron chlpatý väčšinou už úplne rozkvitnutý a prezentuje sa nám i početnému hmyzu svojimi výrazne ružovými kvetmi.

 

Pri chate Brünnerhütte sa cesta tiahne smerom na západ. Na viacerých stovkách metrov sa vegetácia mení z horských pastvín cez kosodrevinovo-rododendrónové územie až po svetlý les so smrekmi a smrekovcami - dostali sme sa do pralesa Brandner Urwald.

 

Vysoké štíhle smreky a smrekovce, ktoré sú dozaista staršie ako 150 rokov, celkom jednoznačne poukazujú na tvrdé podmienky životného prostredia v tejto horskej oblasti.  Ale trávnaté a krovinové porasty sú tu zastúpené v hojnom počte: hviezdica hájna, čučoriedka, srnovník purpurový a papraďovec obyčajný tvoria iba niekoľko rastlín, ktoré súperia o svetlo pod strechou korún ihličnatých stromov.

Živočíšstvo je tiež zastúpené v bohatom množstve: ďatľov ľahko rozpoznáte podľa zvuku ich klopkania, ostýchavejšia je orešnica perlavá a obzvlášť vzácnymi sú tetrov obyčajný a hlucháň. V povetrí neustále krúži orol skalný, ktorý nachádza tu, v jednom z najodľahlejších kútov Štajerska, ideálne životné podmienky.

 

Viac informácií