Deutsch slovenščina Magyar Tschechisch English Dutch Slowakisch Italiano
Home
 
Category: Naturjuwele

Bukový les hory Boč

Boč sa oplatí navštíviť nielen kvôli prírodným bukovým lesom, ale aj kvôli suchým lúkam.

Bukové lesy sa vyznačujú divokou zmeskou stromov - mladé stromy sa nachádzajú vedľa starších a už odumretých stromov. Napriek tomu sa každý návštevník na označených cestičkách dobre zorientuje.

Medzi vegetáciou sa nachádzajú tiež rarity ako hvezdnatec zubatý, kandík psí zub a orchidey. Aj svet chrobákov je pôsobivý v zastúpení fúzača alpského, vrzúnika a roháča obecného. Patria medzi zvláštne druhy, ktoré sú odkázané na odumreté drevo.

Priľahlé suché lúky sú atraktívne predovšetkým na jar: ako prvý sa objaví poniklec veľkokvetý so svojimi fialovými kvetmi - to je ale nádhera! Potom začne kvitnúť množstvo orchideí. Táto rôznorodosť a priľahlé listnaté lesy sú dôvodom výskytu zvláštnych druhov zo sveta hmyzu: medzi motýľmi sú to jasoň chochlačkový, modráčik čiernoškvrnný, spriadač kostihojový a očkáň mätonohový.

A kto si chce zachovať prehľad, vystúpi na vrchol a navštívi na ňom vyhliadkovú rozhľadňu. Pri peknom počasí je možné dovidieť až do Grazu a na jazero Plattensee.