Deutsch slovenščina Magyar Tschechisch English Dutch Slowakisch Italiano
Home
 
Category: Naturjuwele

Rybník Fischbachteich

Potok Fischbach preteká dlhým súvislým lesným územím medzi obcami Burgau im Lafnitztal a Blumau in der Steiermark. Pohybuje sa smerom k rieke Lafnitz. Potok bol niekoľkokrát umelo zahataný. V južnej časti, uprostred lesa Galgenwald - kde bolo kedysi hrôzostrašné popravisko - sa nachádza osamotený rybník Fischbachteich.

 

Kto sa dostane až sem a má trochu šťastia, môže sa na tomto idylickom mieste úplne sám koncentrovať na zvuky, pachy a optické stimuly rakúskej prírody. Zaujímavá je aj prírodná oblasť močiarov pri prítoku do rybníka, ktorej dominuje močaristý les s jelšami lepkavými. Tu žije aj saranča, druh kobylky, ktorá patrí v celom Rakúsku k ohrozeným živočíchom. Na rybníku sa to len tak hemží vážkami, kalužiakmi a iným živočíšstvom. Pozoruhodné sú aj plody kotvice plávajúcej s tvrdou škrupinou, je to veľmi zriedkavá vodná rastlina. Plody majú 2 alebo 4 špicaté tŕne. Ak sa budeme správať prirodzene, môžeme sa tu stretnúť s najrozličnejšími druhmi vtákov ako napr. chochlačkou vrkočatou, potápkou malou alebo bocianom čiernym.  Pohodlné pozorovanie prírody je možné z cestičky Forststraße, ktorá obklopuje veľkú časť rybníka.

 

Viac informácií