Deutsch slovenščina Magyar Tschechisch English Dutch Slowakisch Italiano
Home
 
Category: Naturjuwele

Chránená oblasť Hartberger Gmoos, východná štajerská vrchovina

70 hektárová vlhká oblasť, ktorá na juhu priamo hraničí s mestom Hartberg, má za sebou premenlivú históriu. Kým bola vyhlásená ako prírodná chránená oblasť a Európska chránená oblasť, nachádzalo sa tu pred stovkami rokov veľké jazero, v minulom storočí sa tu plánovalo vytvoriť rekreačné jazero alebo vybudovať veľkú halu.

 

Dnes je toto územie prímestským rekreačným strediskom a oázou pokoja pre mnohé druhy zvierat a rastlín a touto skutočnosťou sa môže pýšiť iba niekoľko miest. Nachádza sa tu viac ako 150 druhov vtákov. Slatinné rašelinisko je čiastočne sprístupnené cestičkami a doplnené umelými rybníkmi s ihriskom v prírode, ktoré sa podobá parku. Ponúka relaxáciu, ale aj spoznávanie prírody. Informačné centrum „Naturerlebnis – Hartberger Gmoos“ poskytuje informácie o rozmanitosti tunajšej prírody. Domov tu nachádzajú druhy, ktoré sú v celej Európe ohrozené a preto chránené, ako napr. modráčik bahniskový, rybárik, strakoš červenochrbtý alebo netopier obyčajný.

 

Viac informácií