Deutsch slovenščina Magyar Tschechisch English Dutch Slowakisch Italiano
Home
 
Category: Naturjuwele

Heiligengeistklamm, južné Štajersko

Roklina Heiligengeistklamm, nachádzajúca sa južne od obce Leutschach, končí priamo na hranici so Slovinskom pri kostolíku Sveti Duh (Svätý Duch). Cesta tam je síce namáhavá - stále stúpa, cez mazľavé kamene, na niektorých miestach sa musia prekonať malé skaly - ale atmosféra v tejto divoko romantickej rokline je jedinečná.

 

Už pri vstupe do rokliny si všimnete na vlastnom tele, že sú tu zvláštne podmienky. Je tu chlad z tieňa a vlhko. Vyvinula sa tu vegetácia typická pre roklinový les. Najviac vyniká mach a jazyk zelený. A všetkému vládne voda, oko potešia malé a veľké vodopády. Žije tu niekoľko chránených druhov motýľov: spriadač kostihojový, hnedáčik osikový a hnedáčik chrastavcový. Ale buďte opatrní: dávajte pozor na množstvo salamandier škvrnitých!

 

Viac informácií