Deutsch slovenščina Magyar Tschechisch English Dutch Slowakisch Italiano
Home
 
Category: Naturjuwele

Hodoško jezero

Úplne na severovýchode Slovinska, tesne pred hranicou s Maďarskom, sa nachádza jazero Hodoško jezero. Bolo vytvorené ako umelý rybník pred niekoľkými desaťročiami, aby bola dedina Hodoš chránená pred povodňami potoka Dolenci.

 

Počas dlhých rokov si príroda tento vlhký životný priestor podmanila. Dnes slúži rybník ako životné prostredie pre vodné rastliny a početné druhy vtákov: Kalužník portulakový, zakucelka bahenná a širokolistý páperník tvoria niekoľko vzácnych rastlín.

 

Medzi zvieratami sa nachádzajú vyhynutím ohrozené korýtko riečne, rak riečny a vydra. Všetko sú to chránené druhy na území Európskej únie, rovnako ako niektoré druhy vtákov, ktoré tu našli útočisko: je tu možné stretnúť rybárika, chriašteľa vodného, bučiačika močiarneho, potápku chochlatú a bociana bieleho.