Deutsch slovenščina Magyar Tschechisch English Dutch Slowakisch Italiano
Home
 
Category: Naturjuwele

Údolie Lafnitztal pri obci Wagendorf

Obec Lafnitz tvorila po mnohé storočia hranicu medzi Rakúskom a Maďarskom, až od roku 1921 sa hranica posunula ďalej na východ a spolková krajina Burgenland patrí k Rakúsku.

 

Aj to je určite dôvod, prečo sa na tomto kúsku zeme nenachádzajú takmer žiadne obydlia a územie sa využíva prevažne na poľnohospodárstvo. Z tohto dôvodu nebolo potrebné vybudovať ochranu brehu a hrádze proti povodniam. A tak tečie malá rieka ešte vždy vo svojom pôvodnom koryte a môže si podľa nálady robiť jednu kľučku za druhou. Breh je niekedy príkry a na druhej strane rovný a piesočnatý - presne taký, aký ho majú radi ryby.

 

Napriek vzmáhajúcemu sa poľnohospodárstvu sa ešte nachádza po ľavej i pravej strane mnoho lúk s bohatou flórou a faunou - bezkolencové lúky na jednej strane a rovinaté, na živiny chudobné lúky na strane druhej. Tieto sú z ich strany silne obohnané pobrežnými húštinami a krovím. Niet divu, že sa tu dá obdivovať riadny kus prírody: bobor si stavia hrádzu, k čomu použije nejaké to prútie z pobrežnej húštiny, volavka biela sa hrá na úspešného rybára a k tomu sa pridružia cíbik chochlatý, svrčiak riečny, užovka fŕkaná, modráčik bahniskový a zajac poľný.

 

Na lúkach pestrého sveta kvetov potešia srdce okrem iného kosatec sibírsky a ľaliovka žltá. Na základe týchto skutočností bolo údolie Lafnitztal zaradené do Európskej sústavy chránených území „Natura 2000“.

 

Viac informácií