Deutsch slovenščina Magyar Tschechisch English Dutch Slowakisch Italiano
Home
 
Category: Naturjuwele

Peca, Východné Karavanky

Peca je hora nachádzajúca sa na hranici, ktorú si delia Slovinsko a Rakúsko. Jej nadmorská výška 2126 metrov nie je práve impozantná, ale z botanického hľadiska má Peca čo ponúknuť.

 

Prístup sa uskutočňuje cez prírodnú chránenú oblasť Toplatal. Na najvyššom bode údolia sa nachádza iba sedem usadlostí. Už celé storočia sa starajú o zachovanie vzorovej kultúrnej krajiny sedliaci:  na horských úbočiach sa nachádzajú lúky a pastviny a takmer po vzore orlov tu hniezdia sedliacke dvory. Strmé svahy sú pokryté bukovými lesmi, ktoré vo vyšších polohách nahrádzajú smrekovce. V bukových lesoch majú svoj domov nádherné hluchavky veľkokveté, kvitnúce do purpurovočervena a divozel veľkokvetý.

 

Že tu vládne južanské podnebie, dokazuje výskyt druhov stromov jaseňa mannového a habrovca, ktoré obľubujú teplo. Nad lesmi dotvárajú obraz krajiny vápencové skaly.

 

V tejto vysokopoloženej oblasti bez stromov sa nachádzajú rastliny, ktoré rozbúšia srdce každého botanika: prvosienka balbisii, prvosienka najmenšia a pyštek alpínsky sú typickými obyvateľmi tejto skalnej oblasti. Ale skutočnými raritami sú arábka vocchinensis, horec froelichii a peniažtek kerneri, ktoré sa celosvetovo vyskytujú iba v južných Alpách - je úplnou samozrejmosťou, že tieto skvosty sa netrhajú.

 

Ak chcete zažiť alpskú flóru v plnej nádhere, mali by ste si horskú turistiku naplánovať v čase medzi začiatkom júna do začiatku júla.