Deutsch slovenščina Magyar Tschechisch English Dutch Slowakisch Italiano
Home
 
Category: Horská cyklistika

Pohorská cyklistická transverzála

Na transverzálu sa na mariborskej strane vydáte spred kostola Sv. Bolfenka. Po ceste budete objavovať nedotknutú prírodu a pamätihodnosti Pohorja. Cesta vás zavedie až na úpätie kopca Kremžarjev vrh na korutánskej strane! Po hrebeňoch Pohorja prebieha mnohotvárna 75 kilometrov dlhá cyklistická trasa spájajúca jeho východnú časť so západnou.

 

Trasa je obojsmerne vyznačená (označenie PT), na ňu sa napájajú početné lokálne cyklistické trasy alebo lesné cesty vedúce zo všetkých väčších stredísk areálu Pohorja.

 

Popri hustej sieti lesných a vozových ciest, Pohorje ukrýva ešte početné vysoko položené mokrade a pláne, mnohé vrchoviskové rašeliniská a planiny, bystriny s vodopádmi a iné prírodné bohatstvá. Vychutnajte si ich naplno!

 

Viac informácií