Deutsch slovenščina Magyar Tschechisch English Dutch Slowakisch Italiano
Home
 
Category: Naturjuwele

© Steiermark Tourismus; Foto: Reinhard Lamm

Pout po dolaj pa bregaj, Goričko

Pozdĺž bývalej železnej opony ponechal človek ešte prírodu prírodou. Dnes je hranica priechodná a ekologická sieť Zelený pás Európy tu spája štáty Slovinsko a Maďarsko.

Medzi obcami Budinci v Slovinsku a Andovci v Maďarsku vedie okružná trasa cez prírodné ekologické systémy: bukové lesy s dubom lesným, hrabom obyčajným a javorom horským, ilýrske lesy s dubmi a hrabmi obyčajnými, suché lúky s množstvom orchideí a ovocné sady.

Táto mozaika životného prostredia umožňuje výskyt rozličných zvierat a rastlín: dudka obyčajného, výrika lesného a plavúňa obyčajného.

Obzvlášť pripomenúť musíme lúky, na ktorých sa nachádza množstvo rôznych druhov rastlín. Na suchých lúkach s ovsíkom vyvýšeným si ešte môžete natrhať pestrú kyticu ku Dňu matiek: rastie tu ako o preteky zvonček konáristý, paštrnák siaty, iskerník hľuznatý a chrastavec. To poteší človeka i motýle!