Deutsch slovenščina Magyar Tschechisch English Dutch Slowakisch Italiano
Home
 
Category: Naturjuwele

Roßlochklamm

Kto vyhľadáva samotu a dobrodružstvo, nájde ho v rokline Roßlochklamm severne od obce Mürzsteg v prírodnom parku Mürzer Oberland. Jedinečnou je na jednej strane roklina, ktorá je prechodná bez cestičky v koryte potoka, sama o sebe, na druhej strane je ojedinelou prírodnou turistickou atrakciou. Ide o trasu so stanovišťami pre deti a dospelých, ktorí sa radi hrajú a vedie cez roklinu a cez následné priekopy. Tu musia mladí i starší hravou formou dokázať svoje vedomosti a šikovnosť a napokon musia odhaliť jeden prípad úmrtia! Pri vstupe do rokliny vyvolávajú úžas mohutné vodné zdroje.  Bez toho, aby sme si namočili nohy, kráčame ďalej roklinou - úžina neveľkej rokliny a potom vodou naplnené lesné priekopy, v ktorých sa nachádza množstvo odumretého dreva a prirodzenej lesnej vegetácie, to sú atribúty, pri ktorých sa znalcom prírody zvyšuje tep.

 

Značené turistické trasy nás bezpečne vyvedú z oblasti „Dvadsiatich štyroch priekop“ späť k východiskovému bodu. Pre milovníkov prírody, ktorí sa radi zdržujú mimo hlavného diania, ponúka Roßlochklamm nekonečnú divokú romantiku a prírodné zážitky.

 

Viac informácií