Deutsch slovenščina Magyar Tschechisch English Dutch Slowakisch Italiano
Home
 
Category: Naturjuwele

Sulmauen pri meste Leibnitz

Na západe mesta Leibnitz, na úpätí zámku Seggau, sa zlievajú rieky Laßnitz a Sulm. Pri priestorovom strete zvyškov lužnej krajiny s lužným lesom ako aj s lúkami so zvyškami stromov a krovia sa miesi príroda a kultúrna krajina na oblasť s bohatou flórou a faunou. Toto územie je Chránenou krajinnou oblasťou, ako aj Európskou chránenou oblasťou a popritom oblasťou prímestskej rekreácie s vysokou hodnotou pre ľudí, ktorí vyhľadávajú relax a nádhernú prírodu. Pri vode sa vyskytujú rybáriky.

 

Vydry sú tu tiež stálym hosťom, ale prakticky ich nie je možné spozorovať. K ďalším zoologickým raritám patria strakoš obyčajný, muchárik bielokrký, mlok dravý, roháč obecný, modráčik bahenný a klinovka hadia, druh vážky.

 

Viac informácií