Deutsch slovenščina Magyar Tschechisch English Dutch Slowakisch Italiano
Home
 
Category: Naturjuwele

Lovrensko jezero, Pohorje

V údolnej stanici vlekov v lyžiarskej oblasti Rogla v stredohorí Pohorje sa začína trasa turistickej cesty č. 1 smerom na západ. Lyžiarske vleky stratíme z dohľadu už po niekoľkých minútach. Trasa vedie cez oblasť horských pastvín, v ktorej rastú nariedko smreky. Po záverečnom stúpaní na vrchol sa v smrekovom lese zjaví jazero Lovernsko jezero.

 

Ale kde sa nachádza jazero? Na jeho mieste sa rozprestiera obrovské vrchoviskové rašelinisko s kosodrevinou. Tu sa plazí a poletuje všetko, čo si v močiaroch urobilo meno: tetrov obyčajný, hlucháň, muchárik bielokrký, ďateľ trojprstý a čierny, pôtik kapcavý a kuvik vrabčí sú zástupcami vtáctva. A medzi rastlinami nám ihneď padne do oka kosodrevina. V jej tieni rastú rašelinník, rododendron hrdzavý, andromédka sivolistá, brusnica veľkoplodá, rosička okrúhlolistá a ďalšie. Všetky tieto druhy sa starajú o to, aby bolo toto územie domovom pre ohrozené vzácne druhy živočíchov a rastlín v rámci Európskej chránenej oblasti.