Deutsch slovenščina Magyar Tschechisch English Dutch Slowakisch Italiano
Home
 
Category: Naturjuwele

© Steiermark Tourismus; Foto:Leo Himsl

Prales Donačka gora

Južne od údolia Dravinja sa nachádza zalesnený horský chrbát hory Donačka. Na prvý pohľad pôsobí skôr nenápadne, ale uchováva jeden z posledných pralesov v strednej Európe!

Na severných úbočiach sa rozprestiera na ploche 27 hektárov bukový prales: tento les sa vyznačuje pôvodnými stromami obrastenými machom s mohutným obvodom kmeňa. Ako naznačuje jeho názov, tento les sa vyznačuje bukovými stromami, ďalej sa tu vyskytuje javor horský a brest horský.  Na zemi stále ležia odumreté kmene, z ktorých klíči nový život. Pomocou medzier medzi stromami, ktoré prepúšťajú svetlo, sa rodia mladé buky a rastie tu bujná vegetácia.

Na vápencových skalách bez stromov sa darí ďalšej botanickej rarite - skalničkám wulfenii, ktoré sa vyskytujú iba v južných Vápencových Alpách východne od Švajčiarska.

Tiež tu objavíme niekoľko zvláštnych chrobákov: v lese, ktorý je bohatý na odumreté drevo, nájdu ideálne životné podmienky pekný, domodra sfarbený fúzač alpský a roháč obecný. A tak nás neprekvapí, že tento prales je od roku 1956 chránenou oblasťou.