Deutsch slovenščina Magyar Tschechisch English Dutch Slowakisch Italiano
Home
 
Category: Diaľková turistika, Rodina, Pôžitok
RodinaPôžitok

Okruh vrcholom Zirbitzkogel

Dva dni v najkrajšej krajine s rovnakým názvom, aký má aj národný park Zirbitzkogel-Grebenzen. Na to sa môže každý tešiť. Naša túra sa vyznačuje najmä obrazmi krajiny, ktoré sú plné kontrastov. Predstavujú sa spoločne s panorámami, ktoré siahajú do Nízkych a Vysokých Taur, ako aj do Júlskych Álp, Karavánok a Savinjských Álp.

 

Našu túru ozvláštňujú predovšetkým jazerá, ktoré sa nachádzajú pozdĺž okruhu vrcholom Zirbitzkogel. K tomu sa pripájajú aj ľadovcové výbrusy, ktoré predstavujú nádherné relikty z doby ľadovej. A nakoniec sú tu ešte tmavé borovicové háje a rozsiahle alpské pastviny, ktoré dopĺňajú reliéf v srdci Seetalských Álp. Ak budeme vychádzať z dvoch výhodných skratiek, ktoré sa vždy realizujú formou voľného prelezu vo vrcholoch Scharfes Eck, príp. Fuchskogel, je zaručená dávka dobrodružnej turistiky bez presne stanovenej cesty.

 

Viac informácií

 

Ďalšie turistické informácie, tlačená verzia, export GPS