Deutsch slovenščina Magyar Tschechisch English Dutch Slowakisch Italiano
Home
 
Kategorija: Naturjuwele

Fischbachteich

Po velikem strnjenem gozdnatem območju med krajema Burgau v dolini Lafnitztal in Blumau na avstrijskem Štajerskem teče potok Fischbach. Izteka se proti kraju Lafnitz. Potok so večkrat umetno zajezili. Na južnem delu, sredi gozda Galgenwald – nekoč grozljiv prostor za usmrtitve – samotno leži ribnik Fischbachteich.

 

Kdor prispe do tu in ima nekaj sreče, se lahko na tem idiličnem kraju popolnoma sam osredotoči na zvoke, vonje in vidne dražljaje narave vzhodne avstrijske Štajerske. Občudovanja vredna je neokrnjeno močvirnato območje na vtoku v ribnik; bukov gozd, v katerem prevladuje črna jelša. Tu živi mokriščna tleskavka, na celotnem območju Avstrije ogrožena vrsta kobilice. Ob samem ribniku mrgolijo kačji pastirji, vodni drsalci in druge živali. Vodni orešek ima čudaške lupinaste sadeže, to je redka vodna rastlina. Imajo 2 do 4 ostrih trnov. Če se ustrezno vedemo, bomo tu lahko srečali najrazličnejše vrste ptic kot so čopasta črnica, mali ponirek ali črna štorklja. Naravo lahko udobno opazujemo z gozdarske poti, ki obdaja velik del ribnika.

 

Več informacij