Deutsch slovenščina Magyar Tschechisch English Dutch Slowakisch Italiano
Home
 
Kategorija: Naturjuwele

Peca, vzhodne Karavanke

Die Peca (nem. Petzen) je mejna gora, ki si jo delita Slovenija in Avstrija. Njena višina 2126 m ni preveč veličastna, z botaničnega vidika pa ima Peca ponuditi marsikaj izjemnega.

 

Dostopna je prek slovenske doline Topla. Le sedem domačij leži v tej zaprti dolini. Kmetje tu že stoletja skrbijo za zgledno kulturno pokrajino:  travniki in pašniki ležijo na gorskih pobočjih, na katerih so skoraj kot orlova gnezda zgrajene domačije. Strmine prekrivajo bukovi gozdovi, ki jih na višjih legah zamenjajo macesni. V bukovih gozdovih domujeta razkošna, velecvetna mrtva kopriva s škrlatno rdečimi cvetovi in drobnocvetni lučnik.

 

Kako južnjaško je tukajšnje podnebje dokazuje pojavljanje drevesnih vrst, ki ljubita toploto: mali jesen in črni gaber. Nad gozdovi prevladujejo apnenčaste skale.

 

V tej regiji z vrhovi brez dreves najdemo rastline, ki navdušijo vsakega botanika. značilni prebivalci teh skalnatih regij so avrikelj, najmanjši jeglič in alpska madronščica. Resnične posebnosti pa so bohinjski repnjak, froelichov svišč in kernerjev mošnjak, ki se na celem svetu pojavijo le v jugovzhodnih Alpah – seveda teh redkosti ni dovoljeno trgati.

 

Da bi alpsko floro doživeli v vsem njenem razkošju, se na to gorsko turo podajte od začetka junija do začetka julija.