Deutsch slovenščina Magyar Tschechisch English Dutch Slowakisch Italiano
Home
 
Kategorija: Naturjuwele

© Steiermark Tourismus; Foto: Reinhard Lamm

Pout po dolaj pa bregaj, Goričko

Ob nekdanji Železni zavesi je človek naravi še dovolil, da ostane narava. Danes je meja prehodna, Evropski zeleni pas pa na tem mestu povezuje Slovenijo in Madžarsko.

 

Med Budinci v Sloveniji in Andovci na Madžarskem skozi naravne ekosisteme vodi krožna pot. Bukovi gozdovi z dobom, navadnim gabrom in gorskim javorjem, ilirski hrastovi in gabrovi gozdovi, suhi travniki s številnimi orhidejami in travniškimi sadovnjaki.

 

Ta mozaik habitatov poskrbi za pester živalski in rastlinski svet: smrdokavra, veliki skovik in kijasti lisičjak.

 

Treba poudariti predvsem travnike, ki se še posebej ponašajo z bogastvom vrst. Na suhih travnikih z visoko pahovko še lahko naberete pisan šopek za materinski dan: razprostrta zvončnica, pastinak, gomoljasta zlatica in grintavci tam cvetijo kot za stavo. To razveseljuje ljudi in metulje!